dissabte, 22 d’agost de 2009

Alfabetització particular

Llegeix-me,
a poc a poc.

Vocalitza'm,
sense por.

I escura'm
les costelles de les consonants.