dimecres, 30 de setembre de 2009

I

Dia I: SI la I fos un sImbol matemàtIc serIa una +. Potser podrÍem aprendre a sumar les complementarIetats. I com deIa, el mestre XIrInacs, podrÍem fer la RevolucIó de les I. Però, avui, una I m'ha atropellat I m'he hagut de defensar convertint-la en una O.