dijous, 8 d’octubre de 2009

R

Dia R: En un dia Rúfol, podem aRRaconaR els RacioneRs de Racons Rònecs i Ridículs i deixaR lloc als desitjos, Rabassuts i Radicals, que ens poRtin a feR una Rotunda Rucada.