dissabte, 10 d’octubre de 2009

T

Dia T: T'amaniria; T'esTimbaria; T'idolaTraria; T'oculTaria; T'udolaria...i així vaig fenT amb aquest coi de condicional!