dissabte, 10 d’octubre de 2009

U

Dia U: Vocal per a moments íntíms, en què poses la boca preparada per a besar, o vocal, també, per a fer por.UUUUUUUUHHHH!!!!!!