dilluns, 25 de gener de 2010

Gelosia

Malaltia comuna, prou extesa, revestida d'un tel de possessió; la posologia de medicaments genèrics és difícil de quantificar.