dimarts, 2 de febrer de 2010

Dotzena

Imatge de la fragilitat dels ous protegida per una clàssica ouera de cartró.