dissabte, 5 de juny de 2010

Lligament de trompes

Recorregut nocturn de bars, d'1 a 6 de la matinada.
(Definició de Josep Manel Vidal)