dijous, 3 de juny de 2010

Miracle

MIRar, a banda i banda, i percebre, amb tots els sentits, que vull (i puc) estimar a éssers que, per a mi, són excepcionals i, per més inri, sentir que també m'estimen en aquest grandiós receptACLE que és la vida.