dimarts, 29 de juny de 2010

Verra

Paraula que pot dur-nos a pensar en una persona que juga brut (com podrien ser els membres del Tribunal Constitucional, entre d’altres) però que, si l’escoltem en clau musical, ens durà al ritme de la independència marcat per un contrabaix.