divendres, 26 de novembre de 2010

Persona democràtica


Una síntesi del magnífic text "Persona democràtica" de Lluís M. Xirinacs:

Una persona democràtica és una persona: adulta i madura, raonable i responsable. I és lliure i independent i, per tant, lluita contra qualsevol forma de dependència evitable per no esdevenir esclava. I és responsable perquè respon a l’altre, dialoga, accepta la diferència i cerca el consens cordial; sense conrear el comú no pot haver-hi democràcia.

Podeu trobar el text a l'adreça següent: