dilluns, 8 de setembre de 2014

Passa núm. 57

57. "El 7è tipus de comunitat troncal, pactat per comunitats sisenes nacionals en règim federal d'igualtat, és l'agrupació de comunitats per raons diferencials de caire cultural, religiós, lingüístic, literari, geogràfic, històric, econòmic. Històricament se n'ha dit ètnia o nació en sentit ample; interètnia o internació en sentit estricte; unió, federació, confederació, segons els casos. Interessants són els casos de la Confederació Helvètica, unida no per cultura sinó per interessos geogràfics, econòmics i històrics i de la nostra confederació històrica catalanoaragonesa."

Cent passes d'una via d'humanitat
Capítol 5. La comunitat humana troncal
Lluís M. Xirinacs