dimecres, 1 d’octubre de 2014

una història xiclet

La nostra fou una història xiclet:
a la llarga perdia el gust