divendres, 20 de març de 2015

una bossa de por

Una bossa
cinc cèntims.
Fa dies
que temo
que amb tu
vingui vida.

Ofec líquid
solta regnes
i el bolígraf
guixa una línia
que enuncia
si demà
seré lliure.

Una por
deu euros.