dimarts, 23 d’agost de 2016

Etiqueta

Quan em vaig trobar l'etiqueta
resulta que:
m'havia fet a mi mateixa, 
amb els anys ja no m'encongia
i les taques, al sol no es veien tant.