dimecres, 28 de setembre de 2016

Seré

I si m'estimes
com qui para taula
o tanca els ulls
com qui mor una tarda
i al vespre balla sol?
I si m'estimes
destraler com ets
dins un terròs de sucre
o un consol caducat?
I si m'estimes
perdent les preguntes
i arromangant-me el desig?
Potser, llavors,
seré quars rosa.