dijous, 27 d’abril de 2017

Aquest diumenge a la Fira de la Terra

Diumenge 29 d'abril de 2017
serem a la Fira de la Terra
amb en Jesús del projecte Quaderns dels botonets
i vendrem llibretes per escriure i per lligar:
dues maneres de seduir.